GES behaalt ISO Certificering

Recent heeft Green Energy Services de ISO certificering 9001:2008 gerealiseerd

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan:

 • De eisen van klanten.
 • De op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • De eisen van de organisatie zelf.

Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

 • Zeg wat je doet.
 • Doe wat je zegt.
 • Bewijs het.

ISO 9001 certificering is gebaseerd op een standaard norm, beheersing van processen, management principes en het helpen de organisatie te verbeteren.

ISO 9001 is gebaseerd op 8 verschillende basis kwaliteitsmanagement principes:

 • Klantgerichtheid.
 • Leiderschap.
 • Betrokkenheid van medewerkers.
 • Procesbenadering.
 • Systeembenadering van managen.
 • Besluitvorming op basis van feiten.
 • Win-win-relaties met leveranciers.
 • Continue verbetering.

specialisaties

storingslijn

ges_nieuws

warchild

Contact

De Wieken 21
8801 RA FRANEKER
Tel : +31 (0) 517-234 970
KvK 37114530
Btw NL817.3.02529.B01
IBAN NL38RABO0161804489

 

 

Direct naar

Disclaimer & privacy