Een energieke kerstgift voor Voedselbank de Helpende hand te Harlingen

Deze week ontving de Voedselbank te Harlingen een cheque ter waarde van 2000 euro. Deze gift werd overhandigd door Sjoerd Bartlema, een van de eigenaren van F&B Windpower en Green Energy Services. Beide bedrijven zijn gevestigd in Franeker en zijn werkzaam in de windenergiesector. Zij (de)monteren en onderhouden windmolens waar ook ter wereld. “Het is normaal om in deze tijd je zakelijke netwerk te voorzien van kerstcadeaus. Dit jaar wilden we het echter anders doen door mensen, met een nijpend tekort, te voorzien van een kerstgift”, aldus Bartlema. Daarbij lag de Voedselbank, welke de gemeenten de Waadhoeke en Harns onder de hoede heeft, voor de hand. Zij bedienen immers een groep van meer dan 200 gezinnen van een tweewekelijks voedselpakket. Ook zetten de betrokken medewerkers zich in om de mensen uit de probleemsituatie te halen. Zodat er een einde komt aan de ongewenste omstandigheden, waarin mensen zich bevinden. Gezien de Voedselbank volledig van giften en goederen afhankelijk is van anderen, is deze kerstgift een welkome bijdrage.

Voor meer info over de Voedselbank, bezoek dan hun site www.voedselbankdehelpendehand.nl

 

specialisaties

storingslijn

ges_nieuws

warchild

Contact

De Wieken 21
8801 RA FRANEKER
Tel : +31 (0) 517-234 970
KvK 37114530
Btw NL817.3.02529.B01
IBAN NL38RABO0161804489

 

 

Direct naar

Disclaimer & privacy