Windpark- en turbinebeheer

Green Energy Services beschikt over jarenlange ervaring en opgedane expertise op het gebied van windturbines. In combinatie met onze professionaliteit en hoogwaardige (technische) kennis beschikken wij over de mogelijk bij te dragen aan een zo optimaal mogelijk beheer van windturbines- en parken. Het ultieme doel is het verhogen van de windturbine prestaties en het rendement op investeringen. Daarnaast ontzorgt een optimaal beheer de turbine eigenaar.

Realisatie

Gespecialiseerde technische teams: Goed opgeleide vakspecialisten. De servicemonteur kent de windturbine en kan daarop zijn werkzaamheden aanpassen.

A-kwaliteit componenten:

Gegarandeerde veiligheid en minimale slijtage

Monitoring:

Dagelijkse controle op afwijkingen en/of storingen. Analyseren van door de windturbine gegenereerde data.

Correcte storingsafhandeling:

Door middel van controle op afstand (remote) afhandeling binnen 24 uur. Indien noodzakelijk wordt een technisch service team ingezet die de storing ter plaatse afhandelt. Verwijzing naar storingen tekst middels lees meer.
Inspectie na of tijdens onderhoud: Interne inspectie van uitgevoerde (onderhouds)werkzaamheden op locatie.
Registratie: Het bijhouden van logboeken voor alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, geconstateerde restpunten en bijzonderheden.

Totaal pakket

Move-on: Een combinatie van continue online conditiemonitoring, verzekeringen en service- en onderhoud. Het doel is een op elkaar afgestemd pakket van drie specialisaties om risico’s te verkleinen en opbrengsten te maximaliseren. Vraag vrijblijvend meer informatie.

specialisaties

storingslijn

ges_nieuws

warchild

Contact

De Wieken 21
8801 RA FRANEKER
Tel : +31 (0) 517-234 970
KvK 37114530
Btw NL817.3.02529.B01
IBAN NL38RABO0161804489

 

 

Direct naar

Disclaimer & privacy